Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Hier vind je de privacyverklaring van Webjuffie alsmede de privacyverklaring van de academy van Webjuffie wat onderdeel is - en wordt beheerd door Webjuffie. Webjuffie is gevestigd te Zeist aan de Laan van Vollenhove 2935 (3706 AK) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 68168276. Webjuffie is per e-mail te bereiken via esther@webjuffie.nl en telefonisch op 06-15398398.

In deze privacyverklaring legt Webjuffie uit hoe wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Webjuffie legt onder meer uit waarom jouw gegevens verzameld worden, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten jij hebt.

Webjuffie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-07-2021.

Rechtsgronden

Aan de verwerking van jouw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Webjuffie rusten;
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Webjuffie. Onder het gerechtvaardigde belang wordt verstaan: bestaande klanten na een aankoop te Informeren over soortgelijke, eigen producten of diensten.

De betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Webjuffie verwerkt jouw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met jou uit te voeren, verzamelt Webjuffie de volgende gegevens, indien je een bestelling plaatst op de website: contactgegevens, NAW-gegevens, telefoonnummer, bankgegevens, en jouw account ID. Daarnaast, bewaart Webjuffie jouw contactgegevens indien je een reactie plaatst op de website, dan wel een klacht indient.
 • Indien je de website bezoekt, dan ontvangt Webjuffie de navolgende gegevens: locatiegegevens, IP-adres (deze wordt zover mogelijk en toegelaten door de services geanonimiseerd) en overige gegevens die door middel van de cookies worden verzameld.
 • Indien je hiervoor toestemming geeft, gebruikt Webjuffie jouw contactgegevens om je een nieuwsbrief/interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.
 • Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het uitvoeren van de werkzaamheden, het op verzoek op en reguliere basis kunnen versturen van een nieuwsbrief, het kunnen plaatsen van een reactie op de website, jou informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening, het kunnen afhandelen van klachten, het kunnen bijhouden van informatie over hoe bezoekers de website gebruiken (o.a. cookies), facturatie en administratie.

Bewaartermijnen

Webjuffie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. Hoe lang de gegevens worden bewaard hangt af van de hierboven beschreven doelen. De gegevens die moeten worden bewaard in verband met de wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst, worden bewaard voor een termijn van 7 (zegge: zeven) jaar. Indien je een bestelling plaatst op de website, dan worden de bijbehorende gegevens verwijderd 1 (zegge: één) maand na het opleveren van de bestelling, behoudens de gegevens die langer dienen te worden bewaard in verband met de wettelijke verplichtingen van Webjuffie. Overige gegevens, zoals gegevens die worden verzameld door middel onder andere, maar niet beperkt tot de cookies, worden twaalf maanden na jouw laatste bezoek aan de website verwijderd.  Indien jij je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan worden de bijbehorende persoonsgegevens bewaard totdat je je afmeldt voor deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven en marketing e-mails

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief (ofwel: het ebook) via een link geplaatst op de website dan wel via Facebook. Je kunt je op ieder moment weer afmelden voor deze mailings. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang je de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Cookies

Op de website maakt Webjuffie gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Als Webjuffie het in de privacy- en cookieverklaring over cookies heeft, bedoelt Webjuffie daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer je de website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Webjuffie om een goede gebruikservaring aan jou te kunnen leveren.

Facebook-pixel

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als onderdeel van de Facebook Pixel-dienst. Webjuffie heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook. Webjuffie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe de bezoekers de website gebruiken. Hierdoor kan Webjuffie aan jou gerichte advertenties tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens jouw bezoek aan de website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op onderstaande pagina lees je hoe Facebook jouw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google Analytics

Webjuffie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief de advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruikt Webjuffie om de website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Webjuffie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Webjuffie heeft hier geen invloed op. Webjuffie heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website en academie van Webjuffie.

Het kan zo zijn dat deze websites links bevat naar andere websites die Webjuffie niet beheert en/of niet in eigendom heeft. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Webjuffie is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Webjuffie raad je dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op hun website.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die Webjuffie inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor Webjuffie verricht. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Webjuffie en mogen jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op jouw persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 • Het webhostingbedrijf dat de website beheert en verzorgt;
 • E-maildienstverlener;
 • Mailblue;
 • Vimexx;
 • Logistieke partners;

Ook zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Webjuffie op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden is om jouw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Mailblue is een partner van ActiveCampaign en werkt bij het verlenen van haar diensten samen met ActiveCampaign waardoor er binnen dat kader gegevens kunnen worden gedeeld met MailBlue en ActiveCampaign. ActiveCampaign is verantwoordelijk voor de servers en de software en is gevestigd in de Verenigde Staten. MailBlue heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met ActiveCampaign waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de beveiliging van de persoonsgegevens verzameld en verwerkt door MailBlue kun je het privacybeleid van MailBlue raadplegen: https://mailblue.nl/privacy-policy/.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Vimexx. De servers van Vimexx staan gelokaliseerd in Nederland. Voor meer informatie over Vimexx verzoekt Webjuffie jou de bijbehorende privacyverklaring te raadplegen via de volgende link https://www.vimexx.nl/Privacybeleid-vimex-0.1.pdf.

Het doorsturen van jouw persoonsgegevens naar andere derde partijen zal enkel geschieden in gezamenlijk overleg met jou waarbij jouw uitdrukkelijke toestemming is vereist.

Automatische besluitvorming

Webjuffie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor de dienstverlening niet nodig.

Beveiliging

Webjuffie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van Webjuffie heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

Jouw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal rechten. Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien je een account aanmaakt op de website van Webjuffie, kun je zelf de door jou verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Als je van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar esther@webjuffie.nl of telefonisch via 06-15398398.

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.